BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

BME Építőművészeti Doktori Iskola
Felvételi hirdetménye _ 2024

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2024/2025 tanévvel induló DLA-képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzata tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők az ÉDI honlapján.

 

A képzés célja

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk.

 

A képzésben való részvétel formái

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek.

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete négyéves képzésre jelentkezőknél

 

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi vizsga időpontja: 2024. június 26. szerda, külön értesítés szerint
Felvételi vizsga helye: BME K.210.

 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső

döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2024. július 31-ig.

 

Felvételi Bizottság:

Elnök:

Szabó Levente DLA egyetemi tanár
Tagok:
Molnár Csaba DLA egyetemi docens
Nagy Márton DLA egyetemi docens
Szabó Árpád DLA egyetemi docens
Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár
Bun Zoltán PhD c. egyetemi docens
Meghívottként, tanácskozási joggal: témavezetők

 

Benyújtandó dokumentumok a négyéves képzésre jelentkezők esetén

_szakirányú, legalább jó minősítésű, mesterszintű egyetemi oklevél
_legalább két év igazolt tervezőirodai gyakorlat
_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
_jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint

_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
_kiállítási tabló benyújtása ÉDI_M03 melléklet szerint
_max. 1 oldal terjedelmű témafelvetés az első tanév kutatási elgondolására vonatkozóan


Akkreditált témavezetők

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzatában meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is.

Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel, illetve az érintett tanszék vezetőjével.

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete egyéni felkészülőknél

 

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi komplex vizsga keretében, időpontja: 2024. június 25. kedd, külön értesítés szerint

Felvételi vizsga helye: BME K.210.

 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső

döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2024. július 31-ig.

 

Komplex vizsgabizottság, egyben Felvételi Bizottság
Elnök:
Szabó Levente DLA egyetemi tanár
Tagok:
Dúll Andrea PhD, DSc egyetemi tanár

Bun Zoltán PhD c. egyetemi docens
Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár

 

Benyújtandó dokumentumok egyéni felkészülők esetén

_szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél
_legalább öt év igazolt tervezőirodai gyakorlat
_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint
_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
_egyéni munkaterv ÉDI_K04 melléklet szerint

 

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjait az ÉDI titkárától e-mailben lehet kérni vagy az ÉDI honlapjáról letölthetők.
A felvételi eljárás díja: 10000 Ft, amit a jelentkezési határidőig, a BME 10032000-01425279-00000000 számú számlájára kérünk átutalni, a közleménybe azt írva, hogy: pk: HS00300053 ft: 370020 és a jelentkező neve. Az utalást lehetőleg még aznap kérjük igazolni, az ÉDI titkárának küldött e-mailben, a számlázási név és cím megadásával.

 

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges.

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az ÉDI vezetője (2024. július 1-től): Szabó Levente DLA, egyetemi tanár <szabo.levente@epk.bme.hu>
Az ÉDI titkára: Karner Anikó <karner.aniko@epk.bme.hu>
Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők:
http://dla.bme.hu/

 

Budapest, 2024. március 7.