BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

BME Építőművészeti Doktori Iskola

Felvételi hirdetménye _ 2021

 

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2021/2022 tanév DLA-képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzat  tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők a BME, illetve az ÉDI honlapján.

 

A képzés célja

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk.

 

A képzésben való részvétel formái

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek.

 

A képzésre való jelentkezés

 

Általános feltételek

_Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni);

_Legalább egy év, a mesterszintű diploma megszerzése utáni tervezőirodai gyakorlat igazolása;

_Az építészet átfogó ismerete;

_A jelentkezéskor legalább B2 szintű komplex, államilag elismert angol nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt nyelvismeret szükséges. A fokozatszerzéshez szükséges második nyelvvizsga teljesítésének határideje a komplex vizsgára való jelentkezés időpontja.

 

Speciális feltételek egyéni felkészülők esetén

_Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.

_Legalább három év, a diploma megszerzése utáni tervezőirodai gyakorlat igazolása, az építészet átfogó ismerete, kiemelkedő színvonalú alkotói tapasztalat, publikációs és közéleti tevékenység.

_A jelentkezéskor legalább B2 szintű komplex, államilag elismert angol nyelvvizsga, és egy második idegen nyelv vizsgával, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt legalább alapfokú ismerete.

_Az egyéni felkészülőnek nem kell kiállítási tablót készíteni, témavezetőt választani, így témavezetői és tanszékvezetői véleményt mellékelni, továbbá a portfólióban megadott pontozólapot kitölteni sem szükséges a felvételihez. Kiemelten fontos azonban a mestermű megjelölése, bemutatása a portfólióban és a választott kutatási témára vonatkozó munkaterv készítése.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

Jelentkezési lap

Portfólió

Kiállítási tabló

Témavázlat

 

A benyújtandó dokumentumokat a kiadott sablonok (template) kitöltésével kell elkészíteni.

 

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete

 

Hirdetmény megjelenése: 2021. május 10. hétfő

A hirdetmény és mellékletei az ÉDI honlapján jelennek meg, onnan letölthetők.

Jelentkezési határidő:  2021. június 18. péntek

A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi vizsga időpontja: 2021. június 25. péntek 14:00 órától

A felvételi beszélgetés előre láthatólag videokonferencia keretében zajlik „teams” alkalmazás használatával, melyhez hozzáférést (meghívást) minden jelentkező és témavezető számára az ÉDI biztosít. A felvételi beszélgetés valamennyi jelentkező számára nyitott, az alkalmazás előzetes letöltése saját gépére a jelentkezők feladata. A videokonferencia pontos részleteiről az érintetteket a jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén értesítjük. A felvételi tablók kiállítása is virtuális térben lesz: a benyújtott tablók az ÉDI honlapján nyilvánosan elérhetővé válnak.

Egyéni felkészülők számára a felvételi a komplex vizsga, amelynek időpontja 2021. június 28. hétfő 15:00 órától.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről: 2021. július 20.

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld.

 

Felvételi Bizottság:

Elnök:   Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Tagok:  Molnár Csaba DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Rajzi és Formaismereti Tanszék

Nagy Márton DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Lakóépülettervezési Tanszék

Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Urbanisztika Tanszék

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Középülettervezési Tanszék

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Ipari és Mg. Épülettervezési Tanszék

Dr. Bun Zoltán, a Kutatásmódszertan tárgy felelőse

Meghívottként: témavezetők

 

Akkreditált témavezetők

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzat  2.7. pontban meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett külső témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is. A külső témavezető mellé a DIT konzulenst jelöl ki, aki a BME részéről figyelemmel kíséri és segíti az előrehaladást.

Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel illetve az érintett tanszék vezetőjével.

 

Felvételi vizsga egyéni felkészülők számára (komplex vizsga) időpontja:  2021. június 28. hétfő 15:00 óra

A vizsga  részleteit a jelentkezőkkel közvetlenül egyeztetjük.

 

Vizsgabizottság:

Elnök:   Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

Tagok:  Somogyi Krisztina PhD. egyetemi docens, tantárgyfelelős

Nagy Márton DLA egyetemi docens, tanszékvezető

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjai letölthetők az ÉDI honlapjáról, a „felvétel” menüpont alól. A felvételi eljárás díja: 8500 Ft, melyet a jelentkezés után, a BME által küldött számla alapján kell átutalni, a közleményekben a számla sorszámára hivatkozva. Az utalás tényét 2021. július 5-ig kérjük igazolni az ÉDI titkárának küldött e-mailben.

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges.

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az ÉDI vezetője: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár balazs.mihaly@epk.bme.hu

Az ÉDI titkára: Karner Anikó karner.aniko@epk.bme.hu

Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők:

http://dla.bme.hu/

http://www.epitesz.bme.hu/

 

Budapest, 2021. május 10.