BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

BME Építőművészeti Doktori Iskola

Felvételi hirdetménye _ 2022

 

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2022/2023 tanév DLA-képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzata  tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők az ÉDI honlapján.

 

 

A képzés célja 

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk.

 

 

A képzésben való részvétel formái

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek.

 

 

A képzésre való jelentkezés 

 

 

Benyújtandó dokumentumok a négyéves képzésre jelentkezők esetén

_ szakirányú, legalább jó minősítésű, mesterszintű egyetemi oklevél

_legalább két év igazolt tervezőirodai gyakorlat

_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga

_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint

_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint

_kiállítási tabló benyújtása ÉDI_M03 melléklet szerint

 

 

Benyújtandó dokumentumok egyéni felkészülők esetén

_szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél

_legalább öt év igazolt tervezőirodai gyakorlat

_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga

_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint

_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint

_egyéni munkaterv ÉDI_K04 melléklet szerint

 

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete négyéves képzésre jelentkezőknél

 

Hirdetmény megjelenése: 2022. május 9. hétfő

Jelentkezési határidő:  2022. június 17. péntek

A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi vizsga időpontja: 2022. június 28. kedd 14:00 órától

Felvételi vizsga helye: BME K.210.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2022. július 22-ig.

Felvételi Bizottság

Elnök:   Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Tagok:

Molnár Csaba DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Rajzi és Formaismereti Tanszék

Nagy Márton DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Lakóépülettervezési Tanszék

Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Urbanisztika Tanszék

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Középülettervezési Tanszék

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Exploratív Építészeti Tanszék

Dr. Bun Zoltán, a Kutatásmódszertan tárgy felelőse

Meghívottként, tanácskozási joggal: témavezetők

 

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete egyéni felkészülőknél

Jelentkezési határidő:  2022. június 17. péntek

A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi komplex vizsga keretében, időpontja: 2022. június 27. hétfő 14:00 órától

Felvételi vizsga helye: BME K.210.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2022. július 22-ig.

Komplex vizsga bizottság, egyben Felvételi Bizottság

Elnök:   Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

Tagok:  Somogyi Krisztina PhD. egyetemi docens, tantárgyfelelős

Bun Zoltán PhD, tantárgyfelelős

 

 

Akkreditált témavezetők

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzat  2.7. pontban meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is.

Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel illetve az érintett tanszék vezetőjével.

 

 

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjait az ÉDI titkárától e-mailben lehet kérni vagy az ÉDI honlapjáról letölthetők.

A felvételi eljárás díja: 8500 Ft, amit a jelentkezési határidőig, a BME 10032000-01425279-00000000 számú számlájára kérünk átutalni, a közleményekbe azt írva, hogy: 380000-ÉPK DLA-felv., és a jelentkező neve . Az utalást lehetőleg még aznap kérjük igazolni, az ÉDI titkárának küldött e-mailben, a számlázási név és cím megadásával.

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges.

 

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

 

 

Az ÉDI vezetője: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár balazs.mihaly@epk.bme.hu

Az ÉDI titkára: Karner Anikó karner.aniko@epk.bme.hu

Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők:

http://dla.bme.hu/

http://www.epitesz.bme.hu/

 

Budapest, 2022. május 2.