BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

BME Építőművészeti Doktori Iskola 

Felvételi hirdetménye _ 2023 

 

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2023/2024 tanév DLA-képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzata tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők az ÉDI honlapján. 

 

 

A képzés célja 

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk. 

 

 

A képzésben való részvétel formái 

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek. 

 

 

A képzésre való jelentkezés 

 

 

Benyújtandó dokumentumok a négyéves képzésre jelentkezők esetén 

_ szakirányú, legalább jó minősítésű, mesterszintű egyetemi oklevél 

_legalább két év igazolt tervezőirodai gyakorlat 

_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga 

_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint 

_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint 

_kiállítási tabló benyújtása ÉDI_M03 melléklet szerint 

 

 

Benyújtandó dokumentumok egyéni felkészülők esetén 

_szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél 

_legalább öt év igazolt tervezőirodai gyakorlat 

_B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga 

_ jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint 

_portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint 

_egyéni munkaterv ÉDI_K04 melléklet szerint 

 

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete négyéves képzésre jelentkezőknél 

Hirdetmény megjelenése: 2023. május 3. 

Jelentkezési határidő: 2023. június 19. hétfő 

A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának. 

Felvételi vizsga időpontja: 2023. június 28. szerda 14:00 órától 

Felvételi vizsga helye: BME K.210. 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről: 

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2023. július 24-ig. 

Felvételi Bizottság 

Elnök: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője 

Tagok: Molnár Csaba DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Rajzi és Formaismereti Tanszék 

Nagy Márton DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Lakóépülettervezési Tanszék 

Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tanszékvezető / Urbanisztika Tanszék 

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Középülettervezési Tanszék 

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár, tanszékvezető / Exploratív Építészeti Tanszék 

Dr. Bun Zoltán, a Kutatásmódszertan tárgy felelőse 

Meghívottként, tanácskozási joggal: témavezetők 

 

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete egyéni felkészülőknél 

Jelentkezési határidő: 2023. június 19. hétfő 

A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának. 

Felvételi komplex vizsga keretében, időpontja: 2023. június 27. kedd 13:00 órától 

Felvételi vizsga helye: BME K.210. 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről: 

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2023. július 24-ig. 

Komplex vizsga bizottság, egyben Felvételi Bizottság 

Elnök: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár 

Tagok: Vukoszávlyev Zorán PhD. egyetemi docens, tantárgyfelelős 

Bun Zoltán PhD, tantárgyfelelős 

 

 

Egyéb általános információk 

A benyújtandó dokumentumok sablonjait az ÉDI titkárától e-mailben lehet kérni vagy az ÉDI honlapjáról letölthetők. 

A felvételi eljárás díja: 10000 Ft, amit a jelentkezési határidőig, a BME 10032000-01425279-00000000 számú számlájára kérünk átutalni, a közleményekbe azt írva, hogy: 380000-ÉPK DLA-felv., és a jelentkező neve . Az utalást lehetőleg még aznap kérjük igazolni, az ÉDI titkárának küldött e-mailben, a számlázási név és cím megadásával. 

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges. 

 

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek 

Az ÉDI vezetője: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár balazs.mihaly@epk.bme.hu

Az ÉDI titkára: Karner Anikó karner.aniko@epk.bme.hu

Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők:

http://dla.bme.hu/

http://www.epitesz.bme.hu/

 

Budapest, 2023. április 28.