BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

A BME Építőművészeti Doktori Iskola a 3 éves doktori képzés első két évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus programot hirdet. A 2014-2015 tematikus tanév témája:

 

„A Dunánál” 

 

A főváros és a folyó kapcsolata régóta foglalkoztat városlakókat és építészeket egyaránt. Budapest belső kerületeit a rakpartok elvágják a folyótól, és bár a peremterületeken az elszigeteltség gyengül, a kapcsolat néhány kivételtől eltekintve mégsem jön létre. A Duna hol szoros kapcsolatba kerül a várossal, hol csak egy-egy kisebb terület identitását határozza meg, mégis lényegi eleme lehet az egyes akcióterületek fejlesztésének. Az Építőművészeti Doktori Iskola az általános, egy tematikus évre vonatkozó mottóhoz négy altémát hirdet meg, amelyeknek megfelelően négy tematikus alkotócsoport dolgozik majd a két félév során. A jelentkezőknek valamely tanszéken témavezetőt kell választaniuk egyéni kutatási programjukhoz, majd vele egyetértésben meg kell jelölniük, hogy az első tematikus évben mely csoportos témához szeretnének kapcsolódni. Az egyes csoportok a tanév elején kiegészülnek a jelenleg másodéves doktorandusz hallgatókkal is (további 2-3 fő). Az így megalakuló munkacsoportok két szemeszteren keresztül közösen dolgoznak. Az egyes doktoranduszok egyéni kutatási témái szabadon választhatók, célszerűen minél szorosabb kapcsolatban a csoportos projekt témájával. 

A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) szerint:

a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű, 2013. szeptember 1. előtt megszerzett egyetemi oklevél, illetve közepes minősítésű oklevél esetén a tervezési tárgyakban elért jeles átlageredmény

b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete

c) a szakmai terület átfogó ismerete

d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel)

A Doktori Iskola 2014. június 4-én délelőtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizőknek az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a BME K254-es termében. Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2014. június 20- án 12 óráig

A jelentkezéshez beadandó:

- kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.dla.bme.hu honlapról, a „felvétel“ menüpont alól) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt összefűzve;

- rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefűzve, és pdf-formátumban digitálisan is;

- a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülő egy darab A1-es méretű, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló;

- az egyéni kutatási témával kapcsolatos első gondolatok, vélemények megfogalmazása (1 db A4 formátumú terjedelemben), a lenti e-mail címekre digitálisan is.

- 8500.- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (a 10032000-01425279 bankszámlaszámra való előzetes átutalás bizonylatának másolata, a közlemény rovatba írják bele a jelentkező nevét és azt is, hogy „14682-114-20 DLA-eljárási díj“);

A nyilvános felvételi eljárás és kiállítás 2014. június 30-án hétfőn, 9 órakor lesz a K210 teremben

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, illetve egyéni kutatási témájával kapcsolatos elképzeléseiről és eddigi szakmai tevékenységéről. A felvételi beszélgetésen a jelentkezőnek max. 10 percben kell ismertetnie a munkásságát, motivációit és egyéni kutatási témájával kapcsolatos véleményét, gondolatait.

Az Építőművészeti Doktori Iskola felhívja a képzés iránt érdeklődők figyelmét, hogy júnus 11-én 9.00-tól kerül sor a 2013/14-es tematikus évet lezáró prezentációra, amely alkalom minden érdeklődő számára nyitott (további információ idejében a www.dla.bme.hu honlapon)!! 

A beadott anyagok előzetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az Építészmérnöki Kar Dékánjának a felvételre. A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket email-en és/vagy postai úton értesítjük.

 

2014. május 15.

 

Cságoly Ferenc DLA, DSc

az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője