BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

FELVÉTELI HIRDETMÉNY A BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DLA-KÉPZÉSÉNEK 2013/14-ES TANÉVÉRE

A BME Építőművészeti Doktori Iskola a 3 éves doktori képzés első két évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus programot hirdet. A 2013-2014 tematikus tanév témája:

Régió és identitás”

Építészeti stratégiák Közép-Kelet-Európában

A térben távolabbi, anyagi- és kulturális lehetőségekben gazdagabb vidékek építészetének tanulmányozása mellett ugyanilyen fontos a közvetlen környezetünkben lévő országokban zajló folyamatok ismerete is. E régió népeivel együtt mi is hajlamosak vagyunk a történelmi sérelmek, a versenyhelyzet, az eltérő politikai, gazdasági, kulturális feltételek folytán figyelmen kívül hagyni a többieket, s szemünket csak a fejlettebb régió(k) felé fordítani, pedig a hosszabb távon meghatározó közös vonások nem állnak meg az államhatároknál, s megismerésükben és a kölcsönös együttműködésben kihasználatlan lehetőségek rejlenek.

Célunk a környező országokban zajló, nem vagy kevéssé ismert építészeti stratégiák, a változó körülményekre választ kereső magatartásformák, „minták” vizsgálata. A szóba jöhető témák spektruma igen széles, országonként más és más lehet, akár a spontán és a műépítészet változataira, akár a vallási sokszínűségből származó különbségekre, akár a délszláv és a kelet-európai térség sajátosságaira gondolunk. De legalább ilyen izgalmasak az összehasonlítások olyan témákban, amelyekről már kutatások folytak, illetve folynak a doktori iskolában (ipari területek átalakulása, lakótelep rehabilitáció, a falu változásai, stb.). A megismerésre és a kitekintésre támaszkodva célunk az is, hogy a tematikus év keretein belül kidolgozott, valós alapú projektek szülessenek.

A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) szerint:

a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű, 2011. szeptember 1. előtt megszerzett egyetemi oklevél, illetve közepes minősítésű oklevél esetén a tervezési tárgyakban elért jeles átlageredmény b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább középfokú, államilag elismert “C” típusú nyelvvizsgával – vagy ezzel egyenértékű vizsgával – igazolt ismerete

c) a szakmai terület átfogó ismerete d) rövid szakmai önéletrajz, és a korábbi alkotó és elméleti munkássága dokumentumai portfolió formájában

A Doktori Iskola 2013. május 28-án délelőtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizőknek az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a BME K254-es termében. Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2013. június 14-én 12 óráig.

A jelentkezéshez beadandó:

- kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.dla.bme.hu honlapról) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt összefűzve; – rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefűzve, és pdf- formátumban digitálisan is; – a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülő egy darab A1-es méretű, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló; – a tematikus mottóval kapcsolatos első gondolatok, vélemények megfogalmazása (1 db A4 formátumú terjedelemben), a lenti e-mail címekre digitálisan is. – 8500.- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (a 10032000-01425279 bankszámlaszámra való előzetes átutalás bizonylatának másolata, a közlemény rovatba írják bele a jelentkező nevét és azt is, hogy „14682-114-20 DLA-eljárási díj“);

A nyilvános felvételi eljárás és kiállítás 2013. június 24-én hétfőn, 9 órakor lesz a K210 teremben.

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, a tematikus év témájával kapcsolatos elképzeléseiről és eddigi szakmai tevékenységéről. A felvételi beszélgetésen a jelentkezőnek max. 10 percben kell ismertetnie a munkásságát, motivációit és a tematikus mottóval kapcsolatos véleményét, gondolatait.

Az Építőművészeti Doktori Iskola felhívja a képzés iránt érdeklődők figyelmét, hogy június 10-én 9 órai kezdettel a K210-es teremben kerül sor a 2012/13-es tematikus évet lezáró nyilvános prezentációra, amely alkalom minden érdeklődő számára nyitott!

A beadott anyagok előzetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az Építészmérnöki Kar Dékánjának a felvételre. A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket email-en és/vagy postai úton értesítjük.

2013. május 9.

Cságoly Ferenc DLA, DSc az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

További információ a Doktori Iskola titkárságán (Középülettervezési Tanszék titkársága, Karner Anikó) kapható, illetve a DLA iskola (www.dla.bme.hu) és az Országos Doktori Tanács (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=19) honlapján olvasható, valamint érdeklődni lehet a Doktori Iskola titkárainál is (Szabó Levente: szabo.l@kozep.bme.hu és Nagy Márton: nagy.marton@lako.bme.hu).