BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

„A Dunánál” 

 

A főváros és a folyó kapcsolata régóta foglalkoztat városlakókat és építészeket egyaránt. Budapest belső kerületeit a rakpartok elvágják a folyótól, és bár a peremterületeken az elszigeteltség gyengül, a kapcsolat néhány kivételtől eltekintve mégsem jön létre. A Duna hol szoros kapcsolatba kerül a várossal, hol csak egy-egy kisebb terület identitását határozza meg, mégis lényegi eleme lehet az egyes akcióterületek fejlesztésének. Az Építőművészeti Doktori Iskola az általános, egy tematikus évre vonatkozó mottóhoz négy altémát hirdet meg, amelyeknek megfelelően négy tematikus alkotócsoport dolgozik majd a két félév során. A jelentkezőknek valamely tanszéken témavezetőt kell választaniuk egyéni kutatási programjukhoz, majd vele egyetértésben meg kell jelölniük, hogy az első tematikus évben mely csoportos témához szeretnének kapcsolódni. Az egyes csoportok a tanév elején kiegészülnek a jelenleg másodéves doktorandusz hallgatókkal is (további 2-3 fő). Az így megalakuló munkacsoportok két szemeszteren keresztül közösen dolgoznak. Az egyes doktoranduszok egyéni kutatási témái szabadon választhatók, célszerűen minél szorosabb kapcsolatban a csoportos projekt témájával. 

 

Cságoly Ferenc DLA, DSc

az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola a doktori képzés első két évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus program 2014-2015 évi témájának összefoglalása.