BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

“ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ”

 

A meghirdetett éves mottó célszerű szűkítésére kínálkozik az 1945 és 90 közötti időszak épített öröksége. A fókuszálás egyik oka a téma aktualitása: a háború utáni hazai építészet nem egy kimagasló példáját fenyegeti a pusztulás veszélye, de ettől függetlenül is időszerű, égető kérdés életciklusukból fakadó felújításuk, rekonstrukciójuk időszerűsége. A másik ok, hogy a jól behatárolható időszak feldolgozásával jöhetnek létre koncentrált és izgalmas eredmények. A hazai fókusz nem zárja ki, hanem éppenséggel szükségessé teszi a kapcsolódó nemzetközi példák, folyamatok, minták elemzését, értékelését is. A két szemeszterből álló tematikus év során egyaránt törekszünk a korszakos folyamatok, összefüggések általános megismerésére és ezek alapos, esettanulmány-jellegű feldolgozására. Az éves munka lezárásaként célunk a legutóbbi évhez hasonló, lektorált kiadvány létrehozása, amelyben az egyénileg végzett tematikus kutatások és a csoportos projektek egyaránt helyet kaphatnak.