BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

ÉPÍTÉSZET & INNOVÁCIÓ

 

A körülöttünk zajló, jól, bár sokszor csak felszínesen érzékelt tendenciák miatt – akár a természeti környezet átalakulására, a fenntarthatóság alapvető kérdéseire, a világméretekben jelentkező, noha területenként eltérő típusú és mértékű társadalmi feszültségekre és szociális problé- mákra gondolunk – az építészet gazdasági–ipari háttere által diktált fejlődés-orientált megközelítését, és a mindebbe vetett feltétlen hitet kritika tárgyává kell, hogy tegyük. Ugyanakkor a valós globális és lokális kérdések szükségképp újszerű válaszokat kényszerítettek ki és tesznek elengedhetetlenné a jövőben is.

Mi mindent érthetünk az építészet tág értelmezési keretén belül felelős innováció alatt? Az építészek felelőssége az innovatív gondolkodás területén hogy érhető tetten? Milyen lehetősége van a ma és a jövő építészének, miközben a negyedik ipari forradalomként is emlegetett hálózatosodás korát éljük, és ennek tanulmányozása jó esetben is csak párhuzamosan fut magukkal a történésekkel? Milyen stratégiák léteznek és várhatók makro és mikro szinteken egyaránt? Mit jelenthet e fogalom az alkalmazott technológiákat, az újszerű módszertani megközelítéseket vagy a meglévő épített állomány jelentőségének előtérbe kerülését tekintve? Milyen lehetősége és eszköztára lehet az építészeti innovációnak a várositól az egészen kis léptékig, a tervezésmódszertantól az építészeti részletek, az anyagok szintjéig? Hogyan érhet össze, épülhet egymásra kutatás és tervezői aktivitás, miképp segítheti kutatás a tervezést és viszont: milyen visszacsatolási formák léteznek? Hogyan járulhat mind- ehhez hozzá az alap- vagy éppen az alkalmazott kutatás, az abból származó eredmények? Mindezekből milyen új építész szerepek körvonalazódnak vagy milyen építész szerepek vannak átalakulóban?

Az Építőművészeti Doktori iskola 2019/20-as tematikus évében a fenti gondolatkörön belül, hazai és külföldi példákon, és azok tapasztalatain is alapuló kutatási projekteken keresztül tervez az általánosan is elemezhető tanulságok mellett releváns, modell-értékű helyzeteket elemezni és meg- oldásokat felmutatni.