BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Felvételi Hirdetmény

a BME ÉPÍTŐMŰVÉSZETI Doktori Iskola SZERVEZETT dla-képzéséNEK 2015/16-os TANÉVÉRE

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola a 3 éves doktori képzés első két évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus programot hirdet. A 2015-2016 tematikus tanév témája:

 

„ÉPÍTÉSZET ÉS OKTATÁS”

 

Építészet és oktatás kapcsolatának vizsgálata talán sosem volt időszerűbb, mint manapság. Miképp reagáljunk az építészeti praxisban és annak környezetében lezajlott és most is tartó gyors és alapvető változásokra? Milyen nemzetközi, de főképp regionális jó minták tapasztalatait célszerű beépítenünk a graduális és posztgraduális képzéseinkbe? Milyen újszerű téri következményei lehetnek a korszerű oktatási metódusoknak és fordítva, képes lehet-e az építészeti tér befolyásolni az oktatás eredményességét? 

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola várja mindazon érdeklődők jelentkezését, akik örömmel kapcsolódnának be a fenti téma kutatásába. Valamennyi jelentkezőnek egy adott tanszékhez kötődő témavezetőt kell választania, aki a 3 éves képzés során irányítja a doktorandusz munkáját. Míg az első két évben ún. tematikus évek keretében folyik majd a munka (az első két évben az egyéni kutatás mindig az adott tematikus év altémájához kötődik), addig a 3. év az egyéni kutatás és az értekezés kidolgozásának éve, célszerűen a tematikus évek alatt formálódó kutatási érdeklődés folytatásaként. A soron következő tematikus évre az Építőművészeti Doktori Iskola négy lehetséges altémát hirdet meg, melyek kidolgozása kiscsoportos közös munkában valósul meg, kiegészülve a másodéves doktoranduszokkal, tanszéki konzulensek irányítása mellett. E témák jelenleg tájékoztató jellegűek, az egyes kutatócsoportok megalakulására az őszi félév kezdetén kerül sor.

 

A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) szerint:

 

a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű, 2014. szeptember 1. előtt megszerzett egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)

b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete

c) a szakmai terület átfogó ismerete

d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel)

 

A Doktori Iskola 2015. június 1-én délelőtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizőknek az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a BME K277-es termében. Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2015. június 19-én pénteken 12 óráig.

 

A jelentkezéshez beadandó:

 

– kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.dla.bme.hu honlapról, a „felvétel“ menüpont alól) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt összefűzve;

– rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefűzve, és pdf-formátumban digitálisan is;

– a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülő egy darab A1-es méretű, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló;

– a tematikus év általános mottójával kapcsolatos első gondolatok, vélemények megfogalmazása (1 db A4 formátumú terjedelemben), a lenti e-mail címekre digitálisan is.

– 8500.- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (a 10032000-01425279 bankszámlaszámra való előzetes átutalás bizonylatának másolata, a közlemény rovatba írják bele a jelentkező nevét és azt is, hogy „Építőművészeti DI – 45389-114“);

 

A jelentkezéshez beadandókat digitálisan a következő e-maíl címre kérjük elküldeni: marton@dmbmuterem.hu; szabo.l@kozep.bme.hu

 

A nyilvános felvételi eljárás és kiállítás 2015. június 29-én hétfőn, 9 órakor lesz a K210 teremben.

 

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, illetve egyéni kutatási témájával kapcsolatos elképzeléseiről és eddigi szakmai tevékenységéről. A felvételi beszélgetésen a jelentkezőnek max. 10 percben kell ismertetnie a munkásságát, motivációit és a tematikus mottóval kapcsolatos véleményét, gondolatait.

 

Az Építőművészeti Doktori Iskola felhívja a képzés iránt érdeklődők figyelmét, hogy június 15-én 9.00-tól kerül sor a 2014/15ös tematikus évet lezáró prezentációra, amely alkalom minden érdeklődő számára nyitott (további információ idejében a www.dla.bme.hu honlapon)!

 

A beadott anyagok előzetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az Építészmérnöki Kar Dékánjának a felvételre. A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket email-en és/vagy postai úton értesítjük.