BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Tematikus építészeti kutatás

A tárgy keretein belül 3-4 fős teamekben olyan projektek dolgozandók ki a két (őszi és tavaszi) szemeszter során, amelyek 1-1 általuk közösen választott olyan épület(együttes), urbanisztikai probléma feldolgozására alapulnak, amely a szűkített mottó értelmében az 1945-90 közötti időszak reprezentáns ill. releváns példája. A projektnek éppúgy része a szakirodalom feltárása, adott esetben az épület meglátogatása, a recepciótörténet megismerése, ahogy az utóélet, lehetséges hasznosítás, átépítés terveinek elkészítése, a lehetséges szcenáriók modellezése is. A választásnak szem előtt kell tartania, hogy cél a modell-értékűség, ahogy az is, hogy a feldolgozásra kerülő 4-5 projekt együtt adjon lehetőség szerint reprezentatív képet a típusproblémákról.

Az ebben a keretben sorra kerülő épületlátogatások, beszélgetések ezt a munkát segítik és inspirálják (meghívott előadók, épületlátogatások, stb.), a helyszínek, épületek hallgatói prezentációk formájában történő feldolgozása a „Mozgó tárgy” keretén belül történik.