Aktuális

Nemzeti Kiválóság Program

Tájékoztatás

Tájékoztatás
A Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtandó pályázatokhoz szükséges
intézményi befogadó nyilatkozat aláírásának rendjéről

Tisztelt Oktatók, Hallgatók!

2012 decemberében megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program újabb felhívásai:
– Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj (határidő: január 22.)
– Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj (határidő: január 22.)
– Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (határidő: január 22.)
– Határon túli fiatal oktató-kutató ösztöndíj (határidő: január 11.)
– Határon túli tapasztalt oktató-kutató ösztöndíj (határidő: január 11.)

A pályázati kiírás értelmében a pályázathoz a felsőoktatási intézmény vezetője, vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott személy által aláírt befogadó nyilatkozatot kell csatolni.

A legutóbbi pályázati ciklus tapasztalatait leszűrve az intézményi befogadó nyilatkozat aláíratásának módját a Tudományegyetemi Karokon (Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Műszaki Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar) az alábbiak szerint határozzuk meg.

1. Hallgatók esetén továbbra is szükséges hallgatói jogviszony igazolás beszerzése. Ezt a BTK, IK, TTK és ZK esetében a Hallgatói Szolgáltató Központtól (Egyetem téri campus, a Kossuth Lajos II-es Kollégium alagsorában), a többi kar esetében a kari tanulmányi osztályoktól szükséges beszerezni.

2. A hallgatói jogviszony igazolást és a pályázati kiírás mellékletét képező, kitöltött befogadó nyilatkozatot a Tudományegyetemi Karok Elnöki Hivatalába (Egyetem téri campus, Főépület, II. emelet 230-as irodába Tótiné Dienes Veronikának vagy Lőrincz Tímeának) kell aláírásra leadni.

3. A befogadó nyilatkozatok aláíratásáról az Elnöki Hivatal gondoskodik és minden nap a 14 óráig leadott nyilatkozatok átvételére ugyanott, másnap 15 órától van lehetőség. Minden nyilatkozat mellé adni fogunk egy meghatalmazást is és mindkét dokumentumot mellékelni kell a pályázathoz.

A befogadó nyilatkozatok és a hallgató jogviszony igazolások Elnöki Hivatalba történő beadásának utolsó lehetséges időpontja a pályázat határidejét megelőző napon 14 óra, azaz 2013. január 10. 14 óra illetve január 21. 14 óra.

A Tudományegyetemi Karok nevében sikeres pályázást kívánok!
Debrecen, 2013. január 8.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Gaál István s.k.
elnök, rektorhelyettes