BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata azzal a szándékkal kereste meg a BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskoláját, hogy a kerület iskoláiban vizsgálja meg a MENZA kialakítását és építészeti kutatásával segítse elő a meglévő helyzet elemzését, értelmezését és jobb térhasználati módok megtalálását.

 

Három hónap állt rendelkezésre a kutatás és tervezés elvégzésére 2016. februárja és áprilisa között. A munka előkészítése során négy kerületi iskola került kiválasztásra: Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola, Németvölgyi Általános Iskola, Virányos Általános Iskola és a Kós Károly Általános Iskola. A négy vizsgált iskola adottságai, problémái és lehetőségei különbözőek voltak, és az Önkormányzat iskolafelújítási programjában is más helyet foglaltak el. A kutatás a realitások megismeréséből indult ki, a téri jellemzők mellett megkísérelte értelmezni a szociofizikai környezet egészét. A vizsgálat végeredményeként tett építészeti állítások integrálják a folyamatos dialógus során megfogalmazott megbízói és használó kívánalmakat.

 

A kutatás során megerősödött az a kezdeti felvetés, hogy a menzákkal és a közösségi terekkel alapvető fontosságú foglalkozni. Az egyes iskolák égető problémái mellett számos általánosabb érvényű tudás is meg-fogalmazódott a munkafolyamatban. Legfőképpen is bebizonyosodott, hogy az iskolákban nemcsak az oktatás helyszíneire fontos nagy figyelmet fordítani, hanem a közösségi terekre is, amelyek fontos helyszínei a szocializációnak. Az is visszaigazolódott, hogy az építészek számos módon segíthetik elő az iskolai élmény újrafogalmazását. A kutatás résztvevői remélik, hogy munkájukkal fontos lépést tettek a konkrét megoldások megtalálásának az irányába, ugyanakkor hozzájárultak egy általánosabb érvényű probléma újszerű megoldásához is.

 

Kós Károly Általános Iskola:


 
Virányos Általános Iskola:

 

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola:

 

Németvölgyi Általános Iskola: