BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Kutatásmódszertan és írás

Tárgyelőadó: Kerékgyártó Béla Phd

 

A tárgy keretében az éves témához kapcsolódva foglalkozunk a kutatás alapvető kérdéseivel és módszereivel, illetve az egyéni kutatási témák kidolgozásával, tanulmánnyá formálásával. A munka közös megbeszélések formájában zajlik, ami folyamatos jelenlétet, illetve az aktuális feladatok határidős feltöltését igényli. A szemináriumot személyes konzultációk egészítik ki.

Az első  félév folyamán megfelelő előkészítői lépések során (előképek, források keresése; szakirodalom feldolgozása, absztrakt és témavázlat készítése) mindenkinek meg kell fogalmaznia a mottóhoz kapcsolódó, megfelelően szűkített kutatási témát, amelyet az évkönyvben publikálható tanulmányként dolgoz ki a két szemeszter során. Ez alapvetően egyéni munkát feltételez, de a témák közössége vagy a megközelítésmód rokonsága alapján kisebb, öntevékeny csoportok is alakulhatnak.