BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Vizuális kommunikáció

Tárgyelőadó: Somogyi Krisztina

 

A vizuális kommunikáció tárgy célja kettős. Egyfelől szándék, hogy az építészetről, mint komplex kommunikációs folyamatról gondolkodjunk, ebben a vizualitás szerepét tisztázzuk. A tervezést az első pillanattól az utolsóig végigkísérő kommunikációs szemlélet és az ember-környezet közötti tranzakcionális viszony megismerését elméleti szövegekre épülő fogalomtisztázások támogatják.
Másodsorban az óra kifejezetten praktikus tudással kívánja gazdagítani az építészeti kifejezés eszköztárát: közelebb visz az alapvető tipográfiai, grafikai és fotográfiai tudásokhoz a vizuális szakmák alkotásain keresztül.
Ezt önálló kreatív feladatokon és a félév tervezési és kutatási feladataihoz kapcsolódó elemzéseken, prezentációkon és beszélgetéseken keresztül kívánja személyes élménnyé, hasznos tudássá tenni. A tantárgy teljesítésének alapfeltétele a kreatív feladatokon és beszélgetéseken való részvétel, továbbá egy választott szövegről való referálás.