BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Kutatásmódszertan

Tárgyelőadó: Dr Krähling János

A tantárgy célja, hogy a hallgatók áttekintést kapjanak a tudomány egészén belül az építészetnek mint tudományosan is determinált alkotófolyamatnak helyéről, céljáról, kutatási módszereiről, továbbá a meghirdetett tematikus tanév meghatározott kutatási programjához illetve egyéni kutatási témájuk kidolgozásához elvi és módszertani segítséget kapjanak. A tantárgy segíti a hallgatók tájékozódását az akadémiai tárgyak rendszerében, elősegíti az kutatómunka eredményes elvégzését és publikálását.