BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Kortárs, művészet, elmélet

Tárgyelőadó: Szalai András DLA

 

KORTÁRS, MŰVÉSZET, ELMÉLET…

Közelítések a kortárs művészet fogalomrendszereihez

 

Az alábbi, szükségszerűen vázlatos tematika a teljesség igénye nélkül jelzi a lehetséges témákat. A rendelkezésre álló keretek között arra van mód, hogy a kortárs (képző)művészet elméleti megközelítését elősegítő bizonyos fogalmak és fogalomrendszerek bemutatásán – tárgyalásán vagy csak felvillantásán – keresztül kísérletet tegyünk egy művészetelméleti és/vagy művészetfilozófiai megalapozottságú, az aktuális jelenségeket értelmező kritikai szemlélet megalapozására.

A régi művészet „boldog szépsége” után történelmi léptékű változást jelentettek a modern – majd modern utáni és kortárs – művészet paradigmái, amelyekben a művészet, illetve a művészi kifejezés kérdései – Fülep Lajos megfogalmazásával élve – „feladatból” reflexiót, értelmezést igénylő „problémává” váltak. A bekövetkezett változások és az aktuális művészeti jelenségek szükségessé teszik művészetelméleti megközelítést – egyebek mellett a kép identitásának változását, a képi narratíva változatait és változásait, illetve a formaalkotói tevékenységet meghatározó szociológiai, kulturális és szellemi aspektusokat érintve.

A kurzus hatékonyságát nagymértékben fokozhatja a résztvevők folyamatos munkája, a témák szemináriumi formában történő tárgyalása és feldolgozása, amennyiben ez lehetséges. A tárgyalás során az adott témák sorrendje változhat, és kifejtésük intenzitása – hossza és mélysége – is módosulhat.