BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Régió és identitás”

Építészeti stratégiák Közép-Kelet-Európában

A térben távolabbi, anyagi- és kulturális lehetőségekben gazdagabb vidékek építészetének tanulmányozása mellett ugyanilyen fontos a közvetlen környezetünkben lévő országokban zajló folyamatok ismerete is. E régió népeivel együtt mi is hajlamosak vagyunk a történelmi sérelmek, a versenyhelyzet, az eltérő politikai, gazdasági, kulturális feltételek folytán figyelmen kívül hagyni a többieket, s szemünket csak a fejlettebb régió(k) felé fordítani, pedig a hosszabb távon meghatározó közös vonások nem állnak meg az államhatároknál, s megismerésükben és a kölcsönös együttműködésben kihasználatlan lehetőségek rejlenek.

Célunk a környező országokban zajló, nem vagy kevéssé ismert építészeti stratégiák, a változó körülményekre választ kereső magatartásformák, „minták” vizsgálata. A szóba jöhető témák spektruma igen széles, országonként más és más lehet, akár a spontán és a műépítészet változataira, akár a vallási sokszínűségből származó különbségekre, akár a délszláv és a kelet-európai térség sajátosságaira gondolunk. De legalább ilyen izgalmasak az összehasonlítások olyan témákban, amelyekről már kutatások folytak, illetve folynak a doktori iskolában (ipari területek átalakulása, lakótelep rehabilitáció, a falu változásai, stb.). A megismerésre és a kitekintésre támaszkodva célunk az is, hogy a tematikus év keretein belül kidolgozott, valós alapú projektek szülessenek.