BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Tematikus alkotás – „A KICSI SZÉP” – Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most

Szabó Levente DLA, Nagy Márton

 

Az éves munka célja a tematikus mottónak megfelelő „kutatás alapú tervezés” lehetséges módozatainak vizsgálata. A két féléves munka elindításához egyrészt segítséget jelentenek a korábbi évi projektek tapasztalatai, másrészt az első kreatív feladat is. Ezek alapján az első félév elején az 1. és 2. éves doktoranduszoknak tervezői-kutatói csoportokat kell alkotniuk úgy, hogy az októberi prezentáción már közös koncepciójukkal tudjanak részt venni. A csoportok megalakulásának célja, hogy olyan, a hatékony munka érdekében min. 2-3 (max. 4) fős csoportok jöjjenek létre, amelyek a két féléven keresztül közösen végzik a kutatói-tervezői munkát. Cél a vegyes, azaz első és másodéves doktoranduszokat is tartalmazó csoportok létrejötte. Minden csapatnak választania kell egy konzulenst a Doktori Iskola témavezetői közül, és lehetőség van ezen felül egy külsős konzulens felkérésére is. A konzulensekkel való egyeztetést az első prezentációig meg kell tartani, egy konzulens csak egy csoport munkáját segítheti.

Az egyes projektek célja, hogy a 2. félév végére konkrét, minél valóságosabb peremfeltételek mellett megvalósított, a lehető legnagyobb mértékben valóságosan modellezett tervezési eredményben végződjön. Az első félév végére csoportonként egy-egy olyan programterv létrehozása a cél, amely a lehető legkonkrétabb előkészítési fázisokon, igényfelméréseken, stb. alapul, szoros összefüggésben a csapat kutatási munkájával, valamint a tematikus év mottójával.  A programtervek épülhetnek helyszín-tipikus problémákra, lehetnek kifejezett társadalmi problémákat feltáró kutatások, de lehetnek speciális helyzetekre kidolgozott stratégiák vagy más, a tematikus mottóhoz kötődő problémametszetek is.

A tervezői-kutatói csoport két féléves munkája nyílt folyamat, amely (rész)eredményessége a kidolgozásra kerülő kutatások és az azokon alapuló tervezési projektek összefüggései, mélysége és realitása alapján ítélhető meg. A munka  során az e célból tervezett közös alkalmakon túl is szükséges a csoportkon belüli és a csoportok egymás közötti szoros együttműködése. Míg januárban a csoportok, illetve a csoport tagjai a programterveket és azok kutatási hátterét, a júniusi nyílt nap keretében a végeredményt mutatják be. A tematikus év munkájáról kiadvány is készül.

 

> Belépés után további anyagokat lehet letölteni.

 

Itt lehet megtekinteni az Alkotás-Kutatás projektek első prezentációit:

http://dla.epitesz.bme.hu/tematikus-ev-201213-2/