BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

Építészeti kutatásmódszertan

Dr. Krähling János

 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók áttekintést kapjanak a tudomány egészén belül az építészetnek mint tudományosan is determinált alkotófolyamatnak helyéről, céljáról, kutatási módszereiről, továbbá a meghirdetett tematikus tanév meghatározott kutatási programjához illetve egyéni kutatási témájuk kidolgozásához elvi és módszertani segítséget kapjanak. A tantárgy segíti a hallgatók tájékozódását az akadémiai tárgyak rendszerében, elősegíti az kutatómunka eredményes elvégzését és publikálását.

 

A félév elismerésének feltétele: az órákon való jelenlét.

A tantárgy vizsgajeggyel zárul. Ennek minősítése a félév során konzultált tanulmány benyújtása, szóbeli – tézisszerű – előadása és megvitatása után alakul ki. A féléves tanulmány címe és tartalma a főtárgy (Tematikus alkotás) meghirdetett témájához (“tematikus év”) vagy a hallgató egyéni kutatási témájához igazodhat. A tanulmány elkészítésének fontos kritériuma, hogy – esetleg további csiszolás után – publikálható legyen. A tanulmány 10-12 ezer leütés terjedelmű szövegből, további ábrákból és jegyzetekből épül fel, a tudományos dolgozat általános – a konzultációkon ismertetett – követelményei szerint. A „Tematikus kutatás” c. tárggyal közösen készített tanulmány értékelésénél az „Építészeti kutatásmódszertan” – vagyis jelen tárgy – eredményét a téma bevezetése („kutatástörténet”), valamint a szakirodalom használata, feldolgozása, ennek mélysége és a hivatkozások helyes alkalmazása alapján mérlegeljük.

 

> Belépés után további anyagokat lehet letölteni.