BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

„KÖZÖSSÉG ÉS ÉPÍTÉSZET”

 

A 2010/11-es tanévben került bevezetésre a DLA-képzésben a tematikus évek rendszere, melynek lényege, hogy míg az első- és másodévben a kutatás és a tervezés is az adott év mottója alapján, két-két szemeszteres egységben történik, addig a harmadik év az egyéni kutatás időszaka. A 2011/12-es tanév mottója „Közösség és építészet”. A két tematikus félév lényege egy nyitott folyamat, amelyben sem a helyszín, sem a témák előre nem megkötöttek, a szeptember végére megalakuló tervezői-kutatói csoportok párhuzamos jellegű munkájából épül fel a tematikus tanév. A harmadévesek – a működési szabályzatnak megfelelően – egyéni, a témavezetővel egyeztetett kutatási programon dolgoznak. Az alábbi táblázat foglalja össze a képzésben részt vevők kutató- és alkotómunkájának elemeit, azok összefüggéseit.