BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA
Nemzeti Kiválóság Program

Hírek

 

Nemzeti Kiválóság Program
Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program elso ösztöndíj felhívásai

 

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a
„Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és muködtetése országos program”
keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az elso
ösztöndíj felhívások.
A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj magyar állampolgárságú
doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet
végeznek bármely magyarországi felsooktatási, akadémiai vagy nonprofit
kutatóhelyen és a projekt végéig benyújtják disszertációjukat.
A pályázati felhívás részletesen:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10455&listabol=1

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 45 év alatti magyar állampolgárságú
oktató-kutatókat támogat 16 hónapon keresztül, akik 8 éven belül szerezték
tudományos fokozatukat és aktívan vesznek részt valamely magyarországi
kutatási, fejlesztési projektben.
A pályázati felhívás részletesen:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10454&listabol=1

Az ösztöndíjra pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas idoszak
alatt egy adott magyar felsooktatási intézményben végzik, hasznosítják
tudományos kutatásukat.
A kutatói életpálya minden szakaszában támogatást biztosító felhívásokra
2012. június 20-ig nyújthatók be pályázatok a kialakított elektronikus
pályázatkezelo rendszerben. A következo ösztöndíj kiírások szeptembertol
várhatók a mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak, valamint a külföldrol
hazatéro magyar oktató-kutatói körnek.
Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a TAMOP 4.2.4 A/1 kiemelt
projektet a foglalkoztathatóság fejlesztésére és a versenyképességi
hátrányok felszámolására dolgozták ki. Általános cél az ország
versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom
megújulásának alapját képezo emberi eroforrás minoségének fejlesztése. A
tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlodést elosegíto
folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány muveloinek közös
felelossége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelo tudással,
kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkezo oktatók, kutatók új
nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.
A magyar állam és az Európai Unió támogatásával, egymilliárd forintból
megvalósuló kiemelt projekt egyben hozzájárul a hazai felsooktatás
fejlesztéséhez, a kimagasló oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs
tevékenység ösztönzéséhez.
Pályázatokkal kapcsolatosan további információ a www.wekerle.gov.hu oldalon
található.