BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA
Felvételi a 2012-2013 tematikus tanévre A tematikus tanév témája: „A kicsi szép“

LEHETSÉGES (KI)UTAK ÉS STRATÉGIÁK ITT ÉS MOST

Az elmúlt években Magyarországon a nemzetközi válságnál is súlyosabb, az építészek mindennapjait érintő építőipari visszaesés következett be. Ez a változás az építészetet és az építészeket is fontos válaszút elé állítja. Az alapvetően mennyiségi és pazarlásra hajló szemlélet válsága előtérbe helyezi az új kiindulópontokat kereső stratégiákat. A tematikus évhez Ernst Schumacher nagy hatású, az ökológiai és humán szemléletű közgazdaságtan „bibliájává” vált könyvének címét választottuk.

 

Ha a cseppben a tenger tükröződik, akkor a „kicsi” dolgokban is rejtőzhetnek széles horizontú távlatok. A „kicsi” jelző az építészetben sok mindenre vonatkozhat. Lehet negatív és pozitív értelme: jelenthet egy pusztán a funkcióra figyelő, reduktív szemléletet, de egy, az adottságokkal és lehetőségekkel számot vető hozzáállást is. S lehetnek anyagi és szellemi eredői: az anyagi okok a szegénység egyre súlyosabb problémáit, a szellemiek pedig a mindenkori feladatokhoz arányosan viszonyuló, felelős építészeti magatartás mikéntjét vetik fel.

 

A fentebb vázolt lehetséges értelmezések új, eddig kevésbé ismert területekre vezethetnek. Ezek az építészeti “kirándulások” a tervezői eszköztár kiszélesítésére is módot adnak. Előtérbe helyezik az adottságok és erőforrások körültekintőbb mérlegelését; lehetőségek meglátását és feltárását problémás helyzetekben; az új beavatkozások mellett – vagy akár helyett – a meglévő továbbépítését, az újrahasznosítás különböző módjait. A lépték talán kisebb, ugyanakkor a helyhez, közösséghez fűződő kapcsolatok intenzívebbek lehetnek, és a beavatkozás formái is bővülhetnek.

 

Hogyan lehet tehát aktív módon reagálni a mai helyzetre? Mennyiben kell támaszkodni a mindenkori helyi kultúra sajátosságaira? Hogyan lehet a specializált tudást összekapcsolni a laikus jártasságokkal? Milyen erőforrást jelent az adott közösség önszerveződése, illetve ennek elősegítése? Milyen együttműködési módok képzelhetők el szakmán belül és kívül? Mit tanulhatunk a környező országok tapasztalataiból? Mit jelenthet, miben rejlik a kicsi ereje?

 

(A 2012/13-as tematikus év programja része az Építőművészeti Doktori Iskola “Mi a magyar most?” c. projektjének, melynek megvalósulását az “Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” c. projekt teszi lehetővé a TÁMOP-4.2.2.B-10/1–2010-0009 program támogatásával.)

 

A Doktori Iskola május 10-én délelőtt 10 órakor konzultációt tart a felvételizőknek az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan a BME K254-es termében. Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2012. június 11-én 12 óráig.