BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA
BME Kutatói Pályázat 2012

Tartalomfeltöltési útmutató

Frissítve: 2012.04.24

BMe Kutatói Pályázat

BME e-pályázat kiemelkedő kutatási területek interneten keresztül történő bemutatására

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság pályázatot hirdet meg a kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatására (angol és magyar nyelven). A pályázat jutalmazza a sikeres doktori témák művelőit, és a BME portálján közvetlenül láthatóvá teszi az egyetem tudományos (művészeti) műhelyeit. Egyúttal elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig az egyetem kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését.  A pályázat  évente egyszer kerül meghirdetésre.

A pályázat általános feltételei

nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos kutatás / művészi alkotásszabvány internetes felszín megtöltése (a kutatás háttere, a szűkebb szakmai kérdés megfogalmazása, a megközelítés és a módszerek leírása, eddigi eredmények és publikációk, várható impakt) művelt, de nem szűk szakmai közönség számára, angol és magyar nyelven.

Pályázható kategóriák

Hallgatói pályázat: olyan doktori hallgatók és doktorjelöltek adhatják be, akik még nem töltötték be a 35. életévüket és a benyújtás időpontjában még nem rendelkeznek PhD fokozattal. Az egyéni pályaművek a témavezető jóváhagyásával és írásos véleményével adhatók be. A teljes terjedelem maximum{1600 szó /4 oldal /2 MB}
Hallgatói pályázatot korábbi díjazott is benyújthat, de az új fordulóban elnyert magasabb díj esetén az ismételten pályázó csak a két díj különbözetét kapja meg (alacsonyabb díj esetén pedig nem kap pénzjutalmat).
Tudományos (művészeti) műhely: az egyetemen működő doktori iskolák tudományágaiban, a DIT-ek javaslatára, konkrét kutatási/alkotói témakörben nemzetközileg elismert teljesítményt felmutató munkatársi kör adhatja be. A tudományos (művészeti)  műhely pályázat a DIT jóváhagyásával és írásos véleményével adható be. A teljes terjedelem maximum{2400 szó /6 oldal /3 MB}.
Korábban nyertes pályázat anyaga ebben a fordulóban frissíthető, továbbra is megjelenik a BME portálon.
A pályázaton elnyerhető díjak

Hallgatói pályázat
(A Bíráló Bizottság értékelése alapján a kiadott díjak száma a bejövő pályázatok minőségétől függően növelhető) :

Két darab 250 eFt-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésévelKét darab 150 eFt-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésévelNégy darab 100 eFt-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésévelTovábbi 5-10 pályázati anyag BME portálon való megjelenése

Tudományos (művészeti) műhely:

5-6 pályázati anyag BME portálon való megjelenése

A pályázat értékelése

Az értékelés szempontjai:

Tudományos, műszaki (művészeti) értékMegfogalmazás színvonala, közérthetőségVárható/megvalósult impakt

A hallgatói pályázatokat az EHBDT elnöke által felkért Bíráló Bizottság értékeli. A Bizottság írásos javaslata alapján az EHBDT titkos szavazással dönt.  A Bíráló Bizottság a díjazott pályázatok számáról dönt, a rangsor megváltoztatása nélkül.

A tudományos (művészeti) műhely pályázatokat a Bíráló Bizottság kategóriákba sorolja, majd a nyertesek kiválasztására – a kategórián belüli vonalhúzással – az EHBDT elnöke által felkért neves külföldi szakértők tesznek javaslatot. A javaslat alapján az EHBDT titkos szavazással dönt.

A művészeti pályázatokat az Építőművészeti Doktori Iskola előzetesen értékeli és rangsorolja.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Pályázati kiírásban található útmutató alapján kell elkészíteni és beküldeni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. június 30, az eredményhirdetés várható időpontja: 2012. szeptember  15.

A hallgatói (PhD, DLA) pályázat tartalma:Egységes internet felületen az alább felsorolt információk feltöltése. Tekintettel az internetes felületre, nagy szerepük van az illusztrációknak; az írás lehet interaktív: a szövegben el lehet helyezni további, más oldalakra mutató linkeket. A szöveg legyen érthető a művelt, de nem szakmabeli olvasók számára. A teljes terjedelem maximum{1600 szó, 4 oldal / 2 MB}. Név, Rövid címA kutatási téma néhány soros bemutatásaFoto, tanszék/doktori iskola, telefon, e-mailA kutatóhely rövid bemutatása (javasolt: 50 szó)A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása / Az építési program leírása. (javasolt terjedelem: 200 szó)A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések / Az építési helyszín és környezet bemutatása. (javasolt terjedelem: 200 szó)Módszerek / A tervezés elvei. (javasolt terjedelem: 400 szó)Eddigi eredmények / Az épület bemutatása. (javasolt terjedelem:  400 szó)Várható impakt, további kutatás / Visszhang, kritika, további elképzelések. (javasolt terjedelem:  100 szó)

****************************************  terjedelmi korlát vége

Kapcsolódó saját publikációk listája.Linkgyűjtemény.Hivatkozások listája.
Tudományos (művészeti) műhely pályázat tartalma:Egységes internet felületen az alább felsorolt információk feltöltése. Tekintettel az internetes felületre, nagy szerepük van az illusztrációknak; az írás lehet interaktív: a szövegben el lehet helyezni további, más oldalakra mutató linkeket. A szöveg legyen érthető a művelt, de nem szakmabeli olvasók számára. A teljes terjedelem maximum{2400 szó, 6 oldal / 3 MB}.
Kutatóhely neve, címeTudományos műhely neveA kutatási terület néhány soros bemutatása (javasolt: 100 szó)A kutatóhely rövid bemutatása (javasolt: 100 szó)A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása / Az építési program leírása (javasolt terjedelem: 400 szó)A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések / Az építési helyszín és környezet bemutatása (javasolt terjedelem: 400 szó)Módszerek / A tervezés elvei (javasolt terjedelem: 600 szó)Eddigi eredmények / Az épület bemutatása (javasolt terjedelem:  600 szó)Várható impakt, további kutatás / Visszhang, kritika, további elképzelések (javasolt terjedelem:  200 szó)

****************************************  terjedelmi korlát vége

Kapcsolódó saját publikációk listája (link)5 kiemelt publikációk az elmúlt 5 évből, valamint az azt megelőző időszak 5 kiemelt publikációja / Az épület(ek)ről megjelent kritikák, recenziók, illetve a tervező(k) saját, kapcsolódó publikációi (5 az elmúlt 5 évből, és 5 az azt megelőző időszakból).Linkgyűjtemény.Hivatkozások listájaRésztvevők bemutatása (kötött forma szerint)
Budapest, 2012. április 23.

Dr. Mihály György
az EHBDT elnöke